Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
groovygovernor284

Arctic Paper nie musi emitować nowych akcjiArctic Paper nie musi emitować nowych akcjiArctic Paper nie musi emitować nowych akcjiFot. Arcitic Paper

Stroną umowy są należące do grupy spółki: Arctic Paper Kostrzyn SA, Arctic Paper Mochenwangen GmbH oraz Arctic Paper Investment GmbH.

Jednocześnie banki wyraziły zgodę na zaciągnięcie przez spółkę od akcjonariusza, Thomasa Onstada, pożyczki podporządkowanej w wysokości ok. 42 mln zł. Środki z pożyczki zostaną wypłacone do 30. października 2014r.

W aneksie utrzymane zostało zobowiązanie do przeznaczenia środków z pożyczki oraz ze sprzedaży aktywów, w wysokości do 60 mln zł, na reinwestycję w grupę. Jeśli kwota ta będzie wyższa, wówczas różnica ma stanowić przedpłatę zobowiązań wynikających z umowy kredytowej. Podobna zgoda dotyczy wypłaty dywidendy przez Arctic Paper Kostrzyn SA na rzecz Arctic Paper SA. Na mocy porozumienia polska spółka może wypłacić też 75% wypracowanego zysku netto pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych w ten sposób przez Arctic Paper SA na spłatę zobowiązań z tytułu umowy pożyczki zaciągniętej od Arctic Paper Kostrzyn SA.

Pod koniec 2013r. Arctic Paper i jego spółki zależne podpisały aneks do umowy z konsorcjum biały cement banków, który przewidywało m.in. zobowiązanie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

Arctic Paper realizuje program restrukturyzacji grupy. W efekcie analiz spółka zamierza zmienić strukturę działań w Skandynawii w sferze sprzedaży i logistyki.

W ciągu ostatnich pięciu lat rynek branży papierniczej w Skandynawii szybko się kurczył, co pociągnęło za sobą konieczność usprawnień procesów biznesowych. Celem Grupy Arctic Paper jest pozostanie stabilnym i solidnym dostawcą również w przyszłości i aby temu sprostać, Grupa musi dostosować się do nowych i zmieniających się warunków rynkowych.Według planów powstanie, jedna efektywna organizacja sprzedaży w Skandynawii, z działami sprzedaży w Danii, Norwegii oraz Szwecji, oraz współpraca międzynarodowa na szeroką skalę w zakresie logistyki będą służyć czterem papierniom w Grupie. Plan restrukturyzacji zakłada utworzenie nowej jednostki centralnej w Polsce dla operacji logistycznych. Magazyny i koordynacja pozostaną niezmienione na poziomie lokalnym. W efekcie wdrożonych rozwiązań poprawią się możliwości https://twitter.com/ebudownictwo zwiększenia poziomu usług i efektywności Grupy.

Zmiany są naturalną kontynuacją długoterminowej strategii Grupy Arctic Paper dla Skandynawii – nadal służyć klientom w Szwecji, Danii i Norwegii w najbardziej efektywny i indywidualny sposób. Podejmowane przez Grupę działania są oparte na dwóch strategicznych filarach – stabilności i mobilności – zgodnie z planem naprawczym zapoczątkowanym w ubiegłym roku. Zaplanowane działania oznaczają koncentrację na stabilności finansowej oraz poprawie pod względem kosztów i efektywności  działalności Grupy.

Wyniki finansowe wypracowane w pierwszym półroczu 2014r. były znacząco lepsze niż w analogicznym okresie 2013 roku. Odnotowany przez Grupę zysk netto wyniósł 22,4 mln zł, w porównaniu do straty w analogicznym okresie ubiegłego roku w wysokości 97,9 mln zł. Przychody w tym okresie osiągnęły poziom 1.558,4 mld zł co oznacza spadek o o 1,7% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Brak komentarzy. Twój komentarz może być pierwszy.

http://www.drewno.pl/artykuly/9914,arctic-paper-nie-musi-emitowac-nowych-akcji.html

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl